Hälsofrämjande aktiviteter på jobbet

Få in hela personalen på rätt spår när det gäller hälsa och välmående, motion och kost. Det kanske låter som en önskedröm, men det finns webbaserade lösningar för företagets friskvård.

Man hör ibland folk klaga över att företagsledningen inte bryr sig om hur medarbetarna mår. Det är säkert i många fall en överdrift, för alla chefer vill ha välmående personal som jobbar bra. Men nu finns det faktiskt metoder för att chefen får en överblick över hur personalen egentligen har det med hälsan. Det ger också konkreta möjligheter för att sätta in åtgärder där det verkligen behövs.

Individuellt anpassad hälsovård

Varje anställd får skriva in sina hälsodata i en app, där man tar hänsyn till exempelvis sömn, alkohol, motion och kostvanor. Det finns många aspekter i en människas liv, och arbetskamraterna är sinsemellan helt olika. Någon har problem med sockerberoende, en annan sover för dåligt, någon tränar för lite, eller för mycket. En hälsoapp är det optimala verktyget för att kunna hjälpa var och en med individuella stödåtgärder.

Det finns många hälsofrämjande aktiviteter som företaget kan anordna. Motionslopp, promenader och tävlingar är bara några exempel. Med en hälsoapp blir resultaten också mätbara, och den anställde blir fullt medveten om att chefen bryr sig om sina medarbetare.

Aktiviteter i grupp är också en möjlighet för personalen att stödja varandra. Det kan vara en så enkel sak som att försöka gå tiotusen steg om dagen eller en lite högre ambition att träna tillsammans inför ett motionslopp. Det stärker också teamkänslan, vilket alla mår bra av.