I Solna finns hemtjänst att lita på

Det kan vara jobbigt att erkänna. Men det är en del av livet att bli gammal, och även att man kan behöva lite stöd och hjälp i vardagen. Hemtjänst i Solna hjälper dig utefter dina önskemål.

Livet har sin gilla gång, vi föds och växer upp för att sedan bli gamla. När ålderdomen kommer så kan man komma att behöva ha lite extra hjälp och stöd för att klara av allting i sin vardag. Då kan man ta hjälp av hemtjänst. På det viset kan man ändå fortfarande bo kvar i sitt eget hem utan att behöva flytta till särskilt boende. Med hemtjänst får du hjälp och stöd på plats i ditt eget hem. Letar ni efter hemtjänst i Solna, till exempel, så finns det platser dit man kan ringa för att få hjälp. Innan du får hjälp så kommer det att genomföras en planering.

Hemtjänst finns till för dig och dina behov

Den här planeringen syftar till att du som kund ska få hjälp och stöd med det som du behöver. Kanske kan det vara så att du klarar av att sköta personlig hygien och liknande, men att du behöver få hjälpmedel att sätta i badrummet? Sådana saker kan hemtjänsten bistå med. Men de kan även komma hem och hjälpa till med mat, se till att du får i dig det du behöver. Du får själv bestämma när och hur ofta hemtjänsten behöver komma hem till dig och vad de ska hjälpa till med.